Górnołużyckie Stowarzyszenie Pszczelarzy w Zgorzelcu

Z życia stowarzyszenia

W tym dziale planujemy umieszczać relacje z różnych wydarzeń naszego stowarzyszenia.
Uroczystości z udziałem naszych pszczelarzy, szkolenia, wycieczki itp.

Szkolenie "Znaczenie roślin pożytkowych w gospodarce pasiecznej"

W dniu 4 lutego 2017 r. odbyło się szkolenie "Znaczenie roślin pożytkowych w gospodarce pasiecznej" organizowane przez nasze stowarzyszenie. Szkolenie przeprowadził dr hab. Zbigniew Kołtowski, prof. IO.
Podczas szkolenia zostało zrealizowanych 7 godzin wykładów:
Jak określić wartość pszczelarską rośliny miododajnej ?
Szacowanie wartości pastwiska pszczelego.
Poprawa pożytków pszczelich (prezentacja gatunków).
Kształtowanie pożytków pszczelich w ramach polityki zazieleniania.
Projektowanie lokalnych stref nektarodajnych, dobór gatunków.
Zagrożenia dla pszczół miodnych i innych owadów zapylających ze strony nadmiernej chemizacji i skażenia środowiska.
Realizacja projektu odbyła się na podstawie umowy z Agencją Rynku Rolnego nr BI-pp/024/124/2016/17. Każdy uprawniony uczestnik otrzymał broszurkę autorstwa Profesora oraz imienny certyfikat. Po szkoleniu Prezes GSP Marek Przybysz podziękował Profesorowi Kołtowskiemu za ogrom wiedzy przekazanej podczas szkolenia.


Spotkanie w Sejmiku Dolnośląskim

W dniu 12.07.2016r. obradowała Komisja Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Jednym z punktów, w programie obrad, była sytuacja pszczelarstwa na Dolnym Śląsku.
Na posiedzenie zostali zaproszeni przedstawiciele wszystkich związków i stowarzyszeń pszczelarzy z naszego województwa. Spośród zaproszonych na posiedzenie przyjechali przedstawiciele: Wałbrzyskiego Klubu Pszczelarza, Górnołużyckiego Stowarzyszenia Pszczelarzy w Zgorzelcu, Dolnośląskiego Związku Pszczelarzy we Wrocławiu i Rejonowego Zrzeszenia Pszczelarzy w Oławie.
Po posiedzeniu, na prośbę Przewodniczącego Komisji, przedstawiciele pszczelarzy przygotowali i przesłali na jego ręce, listę pomysłów, których zrealizowanie mogłoby znacznie poprawić sytuację pszczelarstwa na Dolnym Śląsku.
W załączniku pismo wysłane do Przewodniczącego Komisji.

Spotkanie z "Muchomorkami"

Tym razem o fascynującym życiu pszczół i o tym co my wszyscy zawdzięczamy ich pracy rozmawiał, z bardzo sympatyczną grupą "Muchomorków" z przedszkola nr 9 w Zgorzelcu, prezes naszego Stowarzyszenia Marek Przybysz.

Więcej zdjęć na naszym portalu Facebook....

Skąd się bierze miód

"Skąd się bierze miód" czyli wizyta przedszkolaków z Przedszkole Publiczne nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w "Pszczelim Ogrodzie Zmysłów". Pszczelarzem przybliżającym świat pszczół był tym razem Pan Stanisław Iglewski.

Dziś grupa IV wybrała się na wycieczkę, a dokładnie na spotkanie z pszczelarzem, panem Stanisławem Iglewskim, który ma swoją własną pasiekę, a więc doskonale zna się na pszczołach. Dowiedzieliśmy się dużo bardzo ciekawych i przydatnych nam wiadomości o pszczołach. Pan Stanisław dokładnie wytłumaczył nam jak to się dzieje, że mamy w swoich domach pyszny miodzik. Pan pszczelarz zrobił nam niespodziankę i przyniósł nam w prezencie świeżo zrobiony miód rzepakowy ze swojej pasieki. Był baaardzo dobry, wszyscy z apetytem zajadali...

Więcej zdjęć ze spotkania tu.....

Nasze postulaty do Sejmowej
Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W dniu 21.04.2016, w porozumieniu z innymi organizacjami i stowarzyszeniami pszczelarskimi, wystosowaliśmy pismo adresowane do Prezydium Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zawierające najpilniejsze, naszym zdaniem, postulaty zgłaszane przez środowiska pszczelarskie w Polsce. Nie są to nowe postulaty.
Problemy polskiego pszczelarstwa są znane od lat, świadczy o tym choćby dezyderat o pogarszającej się sytuacji w polskim pszczelarstwie Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, uchwalony w dniu 16 lipca 2009 r i skierowany do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (treść dezyderatu w załączniku).
Niestety, mimo upływu czasu, najważniejsze problemy polskiego pszczelarstwa nie zostały rozwiązane. Z tego powodu, swojemu rozgoryczeniu pszczelarze dali dowód podczas Marszu w Obronie Pszczół, który odbył się w dniu 15 marca 2012r. Wówczas to, uczestnicy Marszu, skierowali petycję do najwyższych władz Rzeczpospolitej Polskiej, mającą na celu obronę polskiego pszczelarstwa (treść petycji w załączniku).
Do chwili obecnej większość postulatów, zawartych i w dezyderacie, i w petycji nie została rozwiązana. Brakuje "Ustawy Pszczelarskiej", która jednoznacznie normowałaby funkcjonowanie pasiek na terenie naszego kraju. Brakuje działań, które chroniłyby nasze pasieki przed nieodpowiedzialnym stosowaniem środków ochrony roślin. Głównie chodzi tu o środki zawierające w swoim składzie neonikotynoidy. Brakuje zabezpieczeń przed niekontrolowanym wprowadzaniem upraw GMO. Niezadowalający jest poziom opłacalności działalności pszczelarskiej, co skutkuje ubywaniem chętnych do zajmowania się tym pięknym i pożytecznym zawodem. Lista zagrożeń jest długa.
Pszczelarze zrzeszeni w licznych organizacjach deklarują swoją pomoc w rozwiązywaniu tych problemów. W piśmie zawarta jest propozycja powołania komisji, w skład której weszliby przedstawiciele wszystkich organizacji pszczelarskich w Polsce, w celu wypracowania korzystnych rozwiązań. Do pisma do Sejmowej Komisji RiRW dołączony był również, w formie załącznika, projekt utworzenia "Funduszu wsparcia usług zapylania upraw roślin entomofilnych" (w załączniku), który mógłby się przyczynić do poprawienia opłacalności prowadzenia pasiek.
Pismo było sygnowane przez Stowarzyszenie Pszczelarzy Polskich "Polanka", Górnołużyckie Stowarzyszenie Pszczelarzy w Zgorzelcu, Stowarzyszenie Pszczelarzy Eko-Bieszczady, Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Opolu, Nadbużański Związek Pszczelarzy w Chełmie i Warszawski Klub Pszczelarza.

Spotkanie w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

15 kwietnia 2016 roku w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji pszczelarskich z Podsekretarzem Stanu Panią Ewą Lech. Pszczelarze byli reprezentowani przez przedstawicieli Stowarzyszenia Pszczelarzy Polskich „Polanka”, Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Opolu, Warszawskiego Klubu Dyskusyjnego oraz Górnołużyckie Stowarzyszenie Pszczelarzy w Zgorzelcu. W spotkaniu wziął udział także Pan Prof. Władysław Huszcza oraz pracownicy ministerstwa. Nasze stowarzyszenie reprezentowali Prezes Zarządu Marek Przybysz oraz Członek Zarządu Emil Szymański.

Spotkanie w głównej mierze dotyczyło środków ochrony roślin oraz problemów związanych z ich wykorzystaniem. Wśród najważniejszych poruszanych kwestii przedstawiono likwidację wymogu używania języka polskiego w procesie rejestracji nowych środków ochrony roślin, dopuszczenie do używania środków po terminie trwałości do użytku, praktykowanie oprysków przez rolników/sadowników w trakcie lotów pszczół (bez zachowania ostrożności i/lub zaleceń producentów), zaprawiania nasion niektórych roślin środkami ochrony roślin pozostającymi w glebie przez długi okres czasu, powoływania komisji ds. wytruć przez wójtów/burmistrzów (podkreślono fakt braku możliwości powołania takiej komisji w dni wolne od pracy oraz brak wyznaczonej osoby do kontaktu w czasie, gdy urząd jest zamknięty), korzystania ze szczególnie szkodliwych środków bez konieczności posiada specjalnego przeszkolenia, ignorowania zgłoszeń wykonywania zabiegów (podejrzeń wykonywania oprysków środkami ochrony roślin) przez odpowiednie służby, a także poruszono kwestię ciężaru kosztów, które musi pokryć pszczelarz aby udowodnić winę osobie, która zatruła pszczoły.

Na spotkaniu organizacje także miały możliwość opowiedzieć o własnych inicjatywach związanych z ochroną pszczół miodnych. Poruszono także inne problemy, które trapią polskie pszczelarstwo, a dotyczą braku następców, wad mechanizmu „Wsparcie Rynku Produktów Pszczelich”, braku wsparcia dla osób, które pragną założyć pasiekę, braku ustawy regulującej pszczelarstwo, która jednoznacznie określałaby warunki zakładania i prowadzenia pasiek, w tym przepisy odnoszące się do lokalizacji pasiek. Zasygnalizowano także kwestię utworzenia aktualnych baz istniejących pasiek w Polsce, a także praktyk monopolistycznych producentów oferujących swoje produkty w ramach mechanizmu „Wsparcie Rynku Produktów Pszczelich”, które sprawiają, że pomoc dla pszczelarzy trafia do tychże producentów poprzez rosnące ceny (np. leków przeciw warrozie). Zwrócono również uwagę na złe oznakowanie pochodzenia miodów dostępnych w handlu – chodzi tu o sławne określenie „mieszanka miodów z Unii Europejskiej i spoza Unii” itp. Podkreślono konieczność wprowadzenia odpłatności dla pszczelarzy z tytułu świadczenia usługi zapylania upraw rolniczych i sadowniczych.

Pod koniec trzygodzinnego spotkania wręczono Pani Minister pismo zawierające omówione problemy z prośbą wdrożenia systemowych rozwiązań.

Łowcy miodu

Premiera „Łowców Miodu” w zgorzeleckim Multikinie.

Z okazji, przypadającego w dniu 22.04.2016r., Dnia Ziemi w zgorzeleckim Multikinie miała miejsce wyjątkowa premiera polskiego filmu „Łowcy Miodu”. Na widowni zasiedli uczniowie IV – VI klas Szkoły Podstawowej z Zawidowa. „Łowcy Miodu: Na Ratunek Pszczołom” to pierwszy polski, pełnometrażowy i wysokobudżetowy film przyrodniczy, który wykorzystuje najnowsze zdobycze techniki do ukazania życia pszczół. Dokument reżyserii Krystiana Matyska pełni również ważną funkcję edukacyjną i interwencyjną: analizuje niebezpieczeństwa, jakie grożą ludzkiej cywilizacji z powodu masowego ginięcia rodzin pszczelich. Widzowie, wspólnie z aktorką Magdaleną Popławską podążają poprzez Europę i Azję w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, czy możliwe jest uratowanie pszczół przed zagładą?

Wprowadzeniem do filmu była prelekcja wygłoszona przez Prezesa Górnołużyckiego Stowarzyszenia Pszczelarzy w Zgorzelcu Pana Marka Przybysza. Podczas prawie godzinnej prelekcji słuchacze mogli dowiedzieć się, a dzięki przygotowanej prezentacji, naocznie przekonać się ile ludzie zawdzięczają pracy tych niepozornych owadów. Gdy ze stołu, na którym zgromadzone zostały różne produkty spożywcze, prowadzący prelekcję usunął te które mamy dzięki pracy owadów zapylających można było się przekonać jak opustoszałyby półki sklepowe gdyby wyginęły pszczoły. Jak zubożałoby nasze życie, jeżeli w ogóle byłoby możliwe. Kończąc, prowadzący prelekcję zaapelował abyśmy nigdy nie sprawdzali prawdziwości słów przypisywanych Albertowi Einsteinowi : „Gdy zginie ostatnia pszczoła ludzkość ma przed sobą cztery lata życia”.


III Pszczelarska Konferencja Młodych Naukowców

W dniu 2 kwietnia odbyła się już trzecia edycja konferencji pszczelarskiej adresowanej do młodych naukowców, tj. studentów, doktorantów oraz doktorów. W konferencji mogli także brać udział wolni słuchacze ­– pszczelarze oraz miłośnicy pszczół, przyrody. Trzecia edycja odbyła się pod honorowymi patronatami:
- Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Krzysztofa Jurgiela,
- Starosty Zgorzeleckiego Pani Urszuli Ciupak,
- Wójta Gminy Zgorzelec Pana Piotra Machaja,
- Burmistrza Miasta Zgorzelec Pana Rafała Gronicza.
W tym roku zostało zaprezentowanych 22 referaty oraz 23 postery naukowe. Gościliśmy 47 młodych naukowców z całej Polski i z takich ośrodków akademickich jak: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Warszawski, PAN Muzeum Ziemi w Warszawie, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu oraz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, a także reprezentowali takie organizacje pozarządowe związane z ochroną przyrody jak: Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Poznaniu, Stowarzyszenie Natura i Człowiek, Górnołużyckie Stowarzyszenie Pszczelarzy w Zgorzelcu.
Jak co roku, tak i w tym roku, najlepszych uczestników nagrodziliśmy upominkami, które zostały ufundowane między innymi przez Wójta Gminy Zgorzelec oraz Burmistrza Miasta Zgorzelec, a także dzięki hojności sponsorów, tj. firmy Microlife, Votum S.A. oraz Redakcji Czasopisma „Pasieka”.
W kategorii referaty zostały nagrodzone następujące osoby oraz ich aktywności konferencyjne:
- I miejsce – Wojciech Kołodyński „Nie ma chowu bez hodowli czyli rozród pszczoły miodnej (Apis mellifera L.)
- II miejsce – mgr Sylwia Jarco „Badania ziołomiodów z regionu górnołużyckiego z zastosowaniem spektroskopii elektronowego rezonansu paramagnetycznego”
- III miejsce – mgr inż. Katarzyna Dytrych „Przegląd zagranicznych i polskich programów poświęconych ochronie pszczołowatych”
- wyróżnienie – Piotr Chmielewski „Księga Guinessa pszczołowatych – najciekawsze fakty w pszczelim świecie”
- wyróżnienie – Justyna Kobierecka, Kamil Skrzypczyński „Badania marketingowe dotyczące zakupu i spożycia miodu przez poznańskich studentów”
- wyróżnienie – Eliza Jachnik „Wybrane prawne aspekty funkcjonowania sektora pszczelarskiego we Włoszech”
- wyróżnienie – mgr inż. Martyna Tomczyk „Pszczelarstwo a permakultura
” W kategorii posterów uznanie zyskały:
- I miejsce – mgr inż. Anna Pawlikowska, mgr inż. Agnieszka Cabała, mgr inż. Iwona Sygutowska, dr inż. Marta Czaplicka-Pędzich „Ogrody sensoryczne przyjazne pszczołowatym”
- II miejsce – inż. Mateusz Kęsy „Znaczenie pszczół dziko żyjących jako zapylaczy roślin uprawnych” oraz „Rozwój bartnictwa we wschodniej Polsce”
- III miejsce – Mateusz Grabowski „Wpływ promieniowania UV na właściwości wolnorodnikowe miodów z regionu górnołużyckiego”
- wyróżnienie – Karolina Tymoszuk oraz mgr inż. Jacek Jachuła „Nectar secretion, pollen production and insect visitors in Scopolia carniolica jacq. (Solanaceae) – a protected species in Poland”
- wyróżnienie ­– mgr Justyna Magłorzata Ziobrowska „Nabycie i utrata własności roju pszczelego”
Inicjatywa co roku przyciąga coraz większe grono młodych naukowców. W tej edycji wzięło udział 50% więcej uczestników jak rok wcześniej i 3 razy tyle co na pierwszej konferencji. Dziękujemy za udział i gratulujemy!
Do zobaczenia za rok!Szkolenie „Gospodarowanie pszczołami
– trudności i wyzwania”

W dniu 30 stycznia odbyło się szkolenie „Gospodarowanie pszczołami – trudności i wyzwania” współfinansowane ze środków budżetu państwa i Komisji Europejskiej realizowane przez Górnołużyckie Stowarzyszenie Pszczelarzy w Zgorzelcu w oparciu o umowę z Agencją Rynku Rolnego.
W tym roku do wygłoszenia wykładów został zaproszony dr Benedikt Polaczek z Wolnego Uniwersytetu w Berlinie. Bogaty w doświadczenie Pszczelarz podczas szkolenia poruszał następujące tematy: gospodarka pasieczna, hodowla i wymiana matek pszczelich, zwalczanie warrozy, dlaczego giną pszczoły, ciekawostki dla pszczelarzy. Łącznie odbyło się 7 godzin lekcyjnych wykładów. Tak dużą dawkę wiedzy otrzymało ok. 60 pszczelarzy zrzeszonych w Górnołużyckim Stowarzyszeniu Pszczelarzy oraz ok. 25 wolnych słuchaczy.
Na potrzeby szkolenia została wydana broszurka pod tytułem „Gospodarowanie pszczołami – trudności i wyzwania” autorstwa dr Benedikta Polaczka.
Po zakończeniu szkolenia Prezes GSP Marek Przybysz podziękował w imieniu pszczelarzy dr Benediktowi Polaczkowi za przekazaną wiedzę z zakresu gospodarki pasiecznej oraz ochrony pszczół miodnych.Autor zdjęć: Emil Szymański

Wigilia 2015

W dniu 13 grudnia 2015 roku odbyło się kolejne tradycyjne spotkanie wigilijne. Pierwsza część spotkania to Msza Święta w kościele p. w. św. Jana Chrzciciela w intencji pszczelarzy i ich rodzin. Nasze święto zbiegło się z parafialnymi Rekolekcjami Adwentowymi. Homilię wygłosił o. Emilian Sigiel, pallotyn.

Darem Ołtarza naszych pszczelarzy był kosz produktów pszczelich.

Druga część uroczystości miała miejsce w restauracji "Prima". Życzenia świąteczne i noworoczne w imieniu zarządu stowarzyszenia złożył "senior" pszczelarzy Stanisław Iglewski. Prezes GSP Marek Przybysz dołączył się do życzeń, zaprezentował nowe wydanie GSP, monografię naukową pod tytułem: "Pszczelarstwo a ochrona pszczół"
Następnie był czas na dzielenie sie opłatkiem, składanie życzeń i rozmowy o naszych pszczółkach przy suto zastawionym wigilijnym stole.
Zdjęcia wykonał: Zdzisław Kozak

Transgraniczny Uniwersytet
Trzeciego Wieku w Zgorzelcu

Działający od stycznia 2012 r. w Zgorzelcu Transgraniczny Uniwersytet Trzeciego Wieku jest bardzo aktywnym stowarzyszeniem. W założeniu przeznaczony jest dla osób które zakończyły już kariery i działalność zawodową lecz nadal chcą się rozwijać, poznawać nieznane obszary, realizować swoje pasje. Cele te są realizowane głównie poprzez cykl wykładów i prelekcji, do prowadzenia których zapraszani są często wybitni specjaliści nauki czy medycyny.
Dlatego też, zaproszenie do przeprowadzenia wykładu na tematy pszczelarskie przedstawiciela naszego Stowarzyszenia, bardzo nam pochlebia. Podczas dwugodzinnego wykładu, który został wygłoszony w zgorzeleckim Domu Kultury, przez prezesa naszego Stowarzyszenia, P. Marka Przybysza, słuchacze poznali biologię pszczoły miodnej. Zapoznani też zostali ze specyfiką pracy pszczelarza. Przedstawiono im jakie korzyści daje nam praca tych niesamowitych stworzeń i jakie zagrożenia dla nich niesie współczesność.
Druga część wykładu przeprowadzona została w restauracji "Afirmacja". Podczas degustacji różnych gatunków miodów omówione zostały właściwości i wartości zdrowotne tego pszczelego smakołyku.
Transgraniczny Uniwersytet Trzeciego Wieku zorganizował również wycieczkę rowerową do pracowni pszczelarskiej i pasieki kol. Marka Przybysza, położonej we wsi Jerzmanki. Gdzie, przezwyciężywszy obawy, mieli okazję zobaczyć pszczoły podczas pracy. Przyjrzeć się matce pszczelej, wziąć na rękę trutnia i przekonać się, że są to całkiem sympatyczne stworzenia.Wizyta w przedszkolu

Jednym z głównych zadań naszego Stowarzyszenia jest propagowanie wiedzy na tematy pszczelarskie. My, pszczelarze doskonale wiemy jakie jest znaczenie pszczół i innych owadów zapylających w środowisku naturalnym. Ile człowiek zawdzięcza tym małym stworzeniom. Dzieląc się tymi wiadomościami najlepiej pomagamy pszczołom i sobie samym. Dzieci są bardzo wdzięcznymi słuchaczami. Nasze Stowarzyszenie niejednokrotnie organizowało pogadanki na tematy pszczelarskie dla dzieci z przedszkoli i młodzieży szkolnej z terenu powiatu zgorzeleckiego.
Tym razem takie spotkanie zostało zorganizowane daleko, bo w szczecińskim Przedszkolu Publicznym nr 66 "Pod Kasztanem". Prelekcję prowadził prezes naszego Stowarzyszenia p. Marek Przybysz. Dwugodzinna prelekcja minęła bardzo szybko. Zakończona została degustacją miodów i pozowaniem do zdjęć w stroju pszczelarskim. Za możliwość przeprowadzenia takich zajęć dziękujemy dyrekcji przedszkola no i, oczywiście, wszystkim wspaniałym słuchaczom.

Publikacja "Pszczelarstwo a ochrona pszczół"

W listopadzie 2015 roku została wydana przez Górnołużyckie Stowarzyszenie Pszczelarzy w Zgorzelcu recenzowana monografia naukowa „Pszczelarstwo a ochrona pszczół” pod redakcją naukową Emila M. Szymańskiego, członka GSP. Książka jest zbiorem artykułów opracowanych przez studentów, doktorantów i młodych doktorów na podstawie ich własnych referatów i posterów naukowych zaprezentowanych podczas II Konferencji Młodych Naukowców „Współczesne uwarunkowania działalności gospodarstw pasiecznych”, która miała miejsce w marcu 2015 roku. Publikacja została wydana w formie tradycyjnej (drukowanej) dzięki dofinansowaniu procesu wydawniczego przez Powiat Zgorzelecki. Za wsparcie inicjatywy serdecznie dziękujemy! Warto wspomnieć, że spora część nakładu trafiła do szkół średnich powiatu zgorzeleckiego.
Autorom oraz Zespołowi Redakcyjnemu serdecznie gratulujemy i dziękujemy.

W publikacji została poruszona następująca tematyka (spis treści):

Człowiek a problematyka ochrony pszczół
E.M. Szymański, Potencjał organizacji pszczelarskich w ochronie pszczół miodnych
A. Syroczyńska, Wpływ pszczół miodnych na jakość życia człowieka
D. Radzikowski, Choroby pszczół powodujące największe straty w pasiekach

Optymalizacja bazy pożytkowej pszczołowatych
M. Janicka, M. Poszwa, Ochrona lokalnej przyrody – ogrody przyjazne pszczołowatym
A. Cabała, A. Pawlikowska, I. Sygutowska, M. Czaplicka-Pędzich, M. Licznar-Małańczuk, Sad w gospodarstwie agroturystycznym w roli ogrodu przyjaznego pszczołom
I. Sygutowska, A. Pawlikowska, A. Cabała, M. Czaplicka-Pędzich, M. Licznar-Małańczuk, Żywa ściółka w sadzie jako uzupełnienie bazy pożytkowej dla pszczołowatych
M. Tomczyk, Najgroźniejsze inwazyjne gatunki miododajne oraz możliwość ich zastąpienia
L. Dawidowicz, Wybrane gatunki rodzimych roślin przyjaznych pszczołom
H.M. Gołąb, Urządzanie terenów rolnych jako kryterium warunkujące rozwój gospodarstw pasiecznych na przykładzie kanadyjskich pasiek towarowych

Pozyskiwanie produktów pszczelich a wybory konsumentów
I. Joachimiak, Najczęściej popełniane błędy w produkcji miodu mające wpływ na jego jakość
D. Dyrda, Badanie preferencji konsumenckich dotyczących miodu wśród mieszkańców Jeleniej Góry
C. Habryka, Miód i zioło w jednym słoiku, czyli co wiemy o ziołomiodach?
L. Dawidowicz, Miód manuka

Analizy stanu pszczelarstwa w wybranych rejonach Polski
M. Stypczyc, A. Talik, Uwarunkowania rozwoju pszczelarstwa na obszarze województwa dolnośląskiego (na tle innych województw)
Ł. Wiśniewski, Gospodarstwa pasieczne w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2002-2010 – stan, przemiany i zróżnicowanie przestrzenne w świetle wyników powszechnych spisów rolnych
M. Kęsy, M. Fliszkiewicz, Analiza gospodarki pasiecznej na przykładzie Koła Pszczelarzy w Szamotułach

Problemy prawne działalności pszczelarskiej
Z. Witkowski, Prawne uwarunkowania prowadzenia gospodarki pasiecznej. Czy w Polsce potrzebna jest ustawa regulująca pszczelarstwo?
K. Głoskowska, Formy opodatkowania dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej

Analiza wymiany handlowej miodu
M. Kwiatkowska, Analiza zmian na światowym rynku miodu w latach 2002-2013
Z. Jurkiewicz, Import i eksport miodu z Polski do wybranych krajów europejskich w latach 2005, 2008, 2011, 2013


Dane bibliograficzne publikacji: Redaktor naukowy: Emil Mariusz Szymański Tytuł: Pszczelarstwo a ochrona pszczół Wydawca: Górnołużyckie Stowarzyszenie Pszczelarzy Miejsce i rok wydania: Zgorzelec 2015 ISBN 978-83-938446-7-8

Pozostałe dane: Format: A5 Okładka: miękka Ilość stron: 188

Uwaga! W związku z dużą ilością zapytań, Zarząd GSP podjął decyzję o wykonaniu dodruku nakładu w/w publikacji w pierwszej połowie stycznia 2016 roku i udostępnianiem go w ramach działalności odpłatnej pożytku publicznego. Koszt zakupu jednego egzemplarza został ustalony na poziomie 6,80 zł. Do ceny książki należy doliczyć koszty wysyłki (jeśli oczywiście wystąpią, odbiór osobisty jest bezpłatny, list polecony z jednym egzemplarzem to koszt 5,50 zł). Forma płatności: tylko przedpłata na konto. Wysyłkę prowadzimy min. raz w tygodniu (czyli publikacja zostanie przesłana w tym lub najdalej następnym tygodniu p otrzymaniu przelewu). Zamówienia na pozycje książkowe można składać na maila: konferencjapszczoly@gmail.com

TV Bogatynia, wywiad z prezesem GSP Markiem Przybyszem.


szkoda gadać 13 przez tvbogatynia

Konferencja międzynarodowa

Konferencja międzynarodowa „Potencjał regionalnego tworzenia wartości dzięki usługom ekosystemów. Przykłady współpracy czesko-polsko-saksońskiej”

W dniu 24.11.2015 roku odbyła się pierwsza konferencja w ramach projektu międzynarodowego dotyczącego problematyki tworzenia wartości płynących z ekosystemów. Do udziału w projekcie zostało zaproszone Górnołużyckie Stowarzyszenie Pszczelarzy w Zgorzelcu. W konferencji, jako referent, wziął udział członek stowarzyszenia – Emil Szymański. Wygłosił on krótki referat dotyczący działań naszego stowarzyszenia, które zmierzają do kształtowania świadomości ekologicznej dotyczącej roli pszczół miodnych. Podczas wystąpienia zostało przedstawione także krótko stowarzyszenie. Konferencja miała miejsce w Międzynarodowym Centrum Spotkań St. Marienthal.
Wśród gości konferencji i referentów znalazły się także osoby związane z ideą zrównoważonego rozwoju, ekologią i ochroną bioróżnorodności. W tym kontekście goście i referenci poruszali tematykę związaną m.in. ze strategią zrównoważonego rozwoju Wolnego Kraju Związkowego Saksonia, „Encykliką ekologiczną” Papieża Franciszka, produkcją rolniczą, chowem gęsi, warzeniem piwa, zachowaniem historycznych odmian owoców, dżemów czekoladowych, tradycyjnego wypieku, turystyki (w tym także wykorzystania w jej ramach terenów leśnych), biomasy. Wśród referentów, oprócz przedstawiciela naszego stowarzyszenia, znaleźli się przedsiębiorcy, członkowie grup producenckich lub ich przedstawiciele.
Wśród celów, jakie stowarzyszenie pragnie osiągnąć przez udział w projekcie, należy wymienić:
- podkreślenie roli pszczół miodnych w procesie tworzenia wartości płynących z ekosystemu,
- wpływ na przebieg i rezultaty projektu,
- prezentacja/promocja własnej działalności na poziomie międzynarodowym,
- możliwość nawiązania współpracy z innymi podmiotami w obszarze polsko-czesko-saksońskim.
Autorka zdjęć: Sabina Zaremba-Warnke

Wielki dzień pszczoły

8 sierpnia (w sobotę) Członkowie GSP - Koleżanka Ewa Idziejczak i Kolega Jan Dąbrowski - uczestniczyli w Wielkim Dniu Pszczoły organizowanym przez Karkonoski Park Narodowy. Uczestnicy byli zafascynowani opowieściami o świecie pszczół i ich ciężkiej pracy.

Źródło zdjęć: Karkonoski Park Narodowy

II Konferencja Młodych Naukowców

II Konferencja Młodych Naukowców
"Współczesne uwarunkowania działalności gospodarstw pasiecznych"

W dniach 28-29 marca 2015 roku Zgorzelec stał się ostoją wymiany poglądów naukowych pomiędzy Młodymi Naukowcami a pszczelarzami. Prelegenci reprezentowali takie ośrodki naukowe jak: Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Jagielloński, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie oraz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

Konferencja została zorganizowana przez Górnołużyckie Stowarzyszenie Pszczelarzy w Zgorzelcu oraz doktorantów Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze. Patronat Honorowy nad Konferencją Młodych Naukowców "Współczesne uwarunkowania działalności gospodarstw pasiecznych” objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Marek Sawicki, Burmistrz Miasta Zgorzelec Pan Rafał Gronicz, Wójt Gminy Zgorzelec Pan Piotr Machaj, JM Prorektor ds. Rozwoju i Promocji dr hab. Ryszard Brol (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) oraz Starosta Zgorzelecki Pan Artur Bieliński. Konferencja została wsparta także przez Czasopismo Pszczelarskie „Pasieka”, firmę Prokit, Wydawnictwo Naukowe PWN, Towarzystwo Ochrony Przyrody i Krajobrazu w Zgorzelcu, Muzeum Przyrodnicze w Görlitz, gabinet weterynaryjny Agrowet E. Kacperski i Wspólnicy Sp. j., dystrybutora słoików PPHU Arkadia S.C. – Arkadiusz Kołodziej, firmy Kellmann oraz Łysoń.

Konferencja była podzielona na trzy sesje referatowe oraz sesję posterową. Podczas pierwszej sesji referatowej zostały przedstawione referaty pt. "Innowacje w marketingu pszczelarskim", "Finansowanie pszczelarstwa ze środków publicznych na tle zakresu zadań jednostek samorządu terytorialnego", "Najgroźniejsze inwazyjne gatunki miododajne oraz możliwość ich zastąpienia", "Prawne uwarunkowania prowadzenia gospodarki pasiecznej. Czy w Polsce potrzebna jest ustawa regulująca pszczelarstwo?". Druga sesja rozpoczęła się referatem pt. "Spektroskopia odbiciowa w zakresie podczerwieni oraz obrazy fluorescencyjne w ocenie jakości miodów pszczelich", a następnie omówione zostały doniesienia pt. "Projekt Maja - wykorzystanie nowoczesnych technologii sensorowych w monitorowaniu i zarządzaniu pasiekami pszczelimi", "Urządzanie terenów rolnych jako kryterium warunkujące rozwój gospodarstw pasiecznych na przykładzie kanadyjskich pasiek towarowych", "Produkcja miodu pitnego - wybrane zagadnienia publicznoprawne". Ostatnia sesja referatowa została wypełniona następującymi tematami: "Ziołomiody, czy to coś więcej niż miody?", "Miód i pszczelarstwo w opinii konsumentów", "Świadomość konsumencka dotycząca ziołomiodów", "Gospodarstwa pasieczne w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2002-2010 - stan, przemiany i zróżnicowanie przestrzenne w świetle wyników powszechnych spisów rolnych".

Przed obiadem a po drugiej sesji referatowej odbyła się sesja posterowa, która polegała na przedstawieniu wyników badań w formie plakatów naukowych. Tematy zaprezentowane podczas konferencji to "Rodzime gatunki roślin miododajnych jako alternatywa dla obcych gatunków inwazyjnych wykorzystywanych w pszczelarstwie", "Żywa ściółka w sadzie jako uzupełnienie bazy pożytkowej dla pszczołowatych", "Ochrona lokalnej przyrody – ogrody przyjazne pszczołowatym", "Sad w gospodarstwie agroturystycznym w roli ogrodu przyjaznego pszczołom", "Badanie preferencji konsumenckich dotyczących miodu, wśród mieszkańców Jeleniej Góry i okolic", "Handel zagraniczny na europejskim rynku miodu. Import i eksport miodu z Polski do wybranych krajów Unii Europejskiej w latach 2005-2013", "Analiza zmian na światowym rynku miodu w latach 2002-2013", "Miód manuka", "Zastosowanie skaningowej mikroskopii elektronowej do weryfikacji pyłków roślin miododajnych", "Wpływ pszczół miodnych na jakość życia człowieka", "Potencjał organizacji pszczelarskich w ochronie pszczoły miodnej", "Bezpieczeństwo w zawodzie pszczelarza", "Analiza gospodarki pasiecznej na terenie powiatu szamotulskiego", "Uwarunkowania rozwoju pszczelarstwa na obszarze województwa dolnośląskiego (na tle innych województw)", "Wybrane elementy oceny chowu pszczół w Polsce w świetle wyników PSR 2010", "Formy opodatkowania przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej".

Konferencja Szkoleniowa
Zdrowie pszczół miodnych w XXI wieku

W dniach 31 stycznia – 1 lutego 2015 r. grupa 45 pszczelarzy brała udział w Konfrencji Szkoleniowej "Zdrowie pszczół miodnych w XXI wieku"
Poniżej przedstawiamy program naszego szkolenia:

Harmonogram Konferencji Szkoleniowej
Zdrowie pszczół miodnych w XXI wieku
na podstawie umowy nr ZB-pp/014/115/2014/15

Prowadzący zajęcia: dr hab. Paweł Chorbiński, prof. UP
Termin: 31 stycznia – 1 lutego 2015 r.
Miejsce: ul. Mickiewicza 13, 59-900 Zgorzelec

Plan zajęć 31 stycznia

10:00 – 10:45 – Biologia Varroa destructor. Cykl rozwojowy pasożyta. Patogeneza warrozy, wpływ indywidualny i na całą rodzinę pszczelą (1 x 45min.)
10:45 – 11:30 – Metody diagnozowania nasilenia inwazji pasożyta w rodzinach pszczelich. Biotechniczne sposoby i metody zwalczania pasożyta (1 x 45min.)
11:30 – 11:45 – przerwa kawowa
11:45 – 12:30 – Zwalczanie Varroa destructor przy użyciu waarroacydów i warunki bezpiecznego pozyskiwania miodu. Zwalczanie inwazji przy użyciu kwasów organicznych (1 x 45min.)
12:30 – 13:15 – Diagnozowanie, zapobieganie i zwalczanie chorób pszczół: zgnilec amerykański i europejski (1 x 45min.)
13:15 – 14:00 – przerwa obiadowa
14:00 – 15:30 – Diagnozowanie, zapobieganie i zwalczanie chorób pszczół: zgnilec amerykański i europejski (2 x 45min.)
15:30 – 15:45 – przerwa
15:45 – 16:30 – Zasady higieny w pasiece, użycie kwasów organicznych (1 x 45min.)
Łączna ilość godzin lekcyjnych: 7
Plan zajęć
1 lutego
10:00 – 11:30 Diagnozowanie, zapobieganie i zwalczanie chorób pszczół: nosemoza, grzybica otorbielakowa, aspergiloza i inne (2 x 45min.)
11:30 – 11:45 – przerwa kawowa
11:45 – 12:30 – Diagnozowanie, zapobieganie i zwalczanie chorób pszczół: nosemoza, grzybica otorbielakowa, aspergiloza i inne (1 x 45min.)
12:30 – 13:15 – Zasady postępowanie w ognisku choroby zakaźnej. Odkażanie w pasiece (1 x 45min.)
13:15 – 14:00 – przerwa obiadowa
14:00 – 14:45 – Zasady postępowanie w ognisku choroby zakaźnej. Odkażanie w pasiece (1 x 45min.)
14:45 – 15:30 – Szkodniki pszczół i produktów pasiecznych (1 x 45min.)
15:30 – 15:45 – przerwa kawowa
15:45 – 16:30 – Zatrucia pszczół. Tworzenie i praca w komisji. Profilaktyka i prewencja zatruć pszczół. (1 x 45min.)
Łączna ilość godzin lekcyjnych: 7
Podsumowanie
Łączna liczba godzin całego szkolenia: 14Szkolenie na temat zdrowia pszczół było wyjątkowo na czasie, rzeczowe i przeprowadzone w miłej atmosferze. Oprócz typowych wykładów był czas na zadawanie pytań, na dyskusję.


Każdy uczestnik szkolenia otrzymał opowiedni certyfikat potwierdzający udział, oraz broszurkę autorstwa wykładowcy wydaną przez Górnołużyckie Stowarzyszenie Pszczelarzy.


Na zakończenie szkolenia prezes GSP Marek Przybysz podziękował w imieniu kursantów wykładowcy ustnie i na "piśmie":)

Wigilia 2014

W dniu 13 grudnia 2014 roku odbyło się kolejne tradycyjne spotkanie wigilijne. Pierwsza część spotkania to Msza Święta w kościele p. w. św. Jana Chrzciciela w intencji pszczelarzy i ich rodzin celebrowana przez ks. Mariana Oleksego, proboszcza parafii p.w. św. Jana Chrzciciela.
Czytania w czasie mszy były zgodnie z dniem 7 grudnia, kiedy to pszczelarze czczą swego patrona św. Ambrożego. Ksiądz proboszcz w homilii nawiązał do postaci św. Ambrożego, jak również do misji jaką spełniają pszczelarze poprzez swoją pracę dla całej społeczności w której żyją.
Darem Ołtarza naszych pszczelarzy był kosz produktów pszczelich i świeca paschalna.


Druga część uroczystości miała miejsce w restauracji "Prima". Na naszym spotkaniu gościliśmy Radosława Baranowskiego - zastępcę burmistrza Zgorzelca i Artura Bielińskiego - starostę zgorzeleckiego. Prezes GSP Marek Przybysz powitał wszystkich pszczelarzy i miłych gości. Podsumując mijający rok podkreślił, że był wyjątkowo niekorzystny dla naszych pszczół i zbiorów produktów pszczelich. Złożył serdeczne życzenia z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2015. Upominkiem dla gości były słodkie miodowe upominki. Z kolei goście z władz samorządowych wręczając upominki z piernika podkreślili, że bez miodu nie będzie pierników i mają nadzieję, że następny rok będzie pomyśny dla pszczelarzy.


Niezawodne panie z chóru Vena Senior Zgorzeleckiego Klubu Seniora stworzyły wigilijną atmosferę. Śpiew kolęd, pyszne wigilijne potrawy restauracji "Prima", życzenia zdrowia dla pszczelarek, pszczelarzy i ich pszczółek, serdeczne rozmowy to cechy naszego spotkania wigilijnego.
Zdjęcia wykonał: Zdzisław Kozak

Do góry

Monografia naukowa 2014

Monografia naukowa „Współczesne uwarunkowania działalności gospodarstw pasiecznych”

Pierwsza edycja Konferencji Młodych Naukowców „Współczesne uwarunkowania działalności gospodarstw pasiecznych” odbyła się na początku kwietnia 2014 r. Na podstawie zaprezentowanych referatów została opracowana recenzowana monografia naukowa pod tym samym tytułem. Redaktorem naukowym opracowania jest Emil Mariusz Szymański, zaś redaktorami technicznymi są Dagmara Dyrda oraz Agnieszka Wasiuk. Korektę w języku angielskim i polskim wykonała Dagmara Dyrda. Poszczególne części książki recenzowali: prof. dr hab. Tadeusz Borys, prof. dr hab. Grażyna Borys, dr hab. Jacek Potocki, dr hab. inż. Małgorzata Dżugan, dr hab. Piotr Urbański, dr hab. inż. Lesław Juszczak, dr Sabina Zaremba-Warnke, dr Renata Nowińska. Nazwiska autorów oraz dokładne tytuły artykułów znajdują się poniżej. Wydawcą monografii jest Górnołużyckie Stowarzyszenie Pszczelarzy w Zgorzelcu. Nr ISBN opracowania to: 978-83-938446-1-6. Forma publikacji: e-book (elektroniczna).

Artykuły opublikowane w monografii:
Ekonomiczno-prawne aspekty działalności pszczelarskiej Emil Mariusz Szymański Ekonomiczne aspekty funkcjonowania gospodarstw pasiecznych w Polsce

Katarzyna Głoskowska Ubezpieczenia społeczne rolników prowadzących działalność gospodarczą Marcin Balana, Emil Mariusz Szymański Etykieta na słoiku z miodem – szansa czy konieczność?

Ochrona pszczołowatych i ich siedlisk
Małgorzata Kwiatkowska Działania podejmowane na rzecz ochrony pszczołowatych
Luiza Dawidowicz, Marek Lorenc Ogród przyjazny pszczołom
Zuzanna Jurkiewicz Możliwość i znaczenie przywrócenia bartnictwa polskim lasom
Emil Mariusz Szymański Analiza zagrożeń wpływających na populację Apis mellifera
Luiza Dawidowicz Inwazyjne gatunki obce wykorzystywane w pszczelarstwie

Czynniki wpływające na jakość miodu
Celina Habryka Jakość handlowa miodu
Sylwia Zielińska Wpływ temperatury ogrzewania miodu na zawartość 5-hydroksymetylofurfuralu

Członkowie GSP, którzy uczestniczyli w Konferencji Młodych Naukowców „Współczesne uwarunkowania działalności gospodarstw pasiecznych” (podpisali się na liście obecności) mogą zgłaszać chęć otrzymania egzemplarza monografii.
Kontakt mailowy: emil_szymanski@poczta.onet.pl


Jak to robią pszczoły?

„Jak to robią pszczoły?” – tak zatytułowany był wykład wygłoszony 27.11.2014r. w zgorzeleckim Domu Kultury.
Wykład przeznaczony był dla słuchaczy, działającego w Zgorzelcu od stycznia 2012r, Transgranicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. O wygłoszenie wykładu poproszony był Prezes naszego Stowarzyszenia P. Marek Przybysz. W trakcie półtoragodzinnego wykładu słuchacze Uniwersytetu zostali zapoznani z życiem rodziny pszczelej na przestrzeni całego roku. Przedstawiona też została praca pszczelarza, jej specyfika i znaczenie dla środowiska przyrodniczego.
Wykład wzbogacony był pokazem licznych zdjęć o tematyce pszczelarskiej autorstwa P. Marka Przybysza. Wykład słuchany był z dużym zaciekawieniem, a licznie zadawane pytania świadczą, że tematy pszczelarskie mogą być naprawdę interesujące.
Po zakończonym wykładzie słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku przeszli do restauracji „Afirmacja” gdzie odbyła się degustacja miodów pochodzących z pasieki prowadzącego wykład.
Można było spróbować jak smakują i czym się różnią miody: rzepakowy, lipowy, nektarowo-spadziowy i wrzosowy. Podczas degustacji P. Marek Przybysz opowiadał o właściwościach poszczególnych gatunków miodów. Zdjęcia z wykładu oraz z degustacji miodów można zobaczyć na stronie www.tutw.com.pl.


Do góry

„Pszczeli Ogród Zmysłów”
pomimo jesieni tętni życiem!

„Pszczeli Ogród Zmysłów” pomimo jesieni tętni życiem!
We wrześniu i początkiem października do ogrodu przyjaznego ludziom i pszczołom przybyli uczniowie, przedszkolaki wraz z opiekunami. Pierwszą grupę w tym niesamowitym miejscu gościł Stanisław Iglewski, który przybliżył uczniom Gimnazjum nr 1 w Zgorzelcu różne ciekawostki z życia pszczół. Ale co ciekawe, pojawiły się również dygresje związane z okolicą, w której znajduje się pszczeli ogród, i jej historią. W prelekcji wzięło udział około 27 osób – opiekun wraz z pierwszą klasą gimnazjalistów.


Uczniowie pierwszej klasy Gimnazjum Nr 1 w Zgorzelcu podczas spotkania edukacyjnego z pszczelarzem Stanisławem Iglewskim. Autor zdjęcia: Emil M. Szymański.


Kolejną grupą, która odwiedziła Pszczeli Ogród Zmysłów, to uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Emilii Plater w Zgorzelcu, a dokładniej to znane już ze współpracy ze stowarzyszeniem Technikum Architektury Krajobrazu. Grupa składała się łącznie około 20 osób. Celem spotkania było z jednej strony omówienie pszczelego świata, a z drugiej podjęto się próby analizy i oceny wykonania projektu. Przypomnieć należy w tym miejscu, że to właśnie uczennice starszych roczników zaprojektowały tenże ogród – najpierw w konkursie indywidualnie, a potem wspólnie na warsztatach razem. Gości w ogrodzie podjął Prezes GSP Marek Przybysz, który także uczestniczył we wspomnianych warsztatach, ale także był osobą, która oceniała w konkursie prace uczennic pod kątem dostosowania dla pszczół bazy pożytkowej.

Następnie do ogrodu została zaproszone zostały osoby z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii ze Zgorzelca. Ponownie gospodarzem i prelegentem był Stanisław Iglewski. Grupa liczyła około 12 osób. Przybliżenie roli pszczół i omówienie ich biologii było ciekawym i interesującym wypełnieniem wolnego czasu dla młodzieży.

Młodzież z MOS w rozmowie na temat pszczół i ich życia w "Pszczelim Ogrodzie Zmysłów”


Kolejne dwie grupy do parku przybyły z Gminnego Przedszkola „Krasnoludki” w Jędrzychowicach. Najpierw do ogrodu przyjechała grupa „Słowiki” (5-6-latkowie, ok. 26 osób), a następnie 4-letnie „Pszczółki” ☺ (20 osób) wraz z opiekunami. Pomimo trudnego zadania, jakim było wskazanie i znalezienie produktów, które istnieją dzięki pracy pszczół, udało się je rozwiązać prawidłowo. Poszukiwania w ogrodzie było zarazem zabawą, ale także nauką, która ma wykształtować postawę przyjazną pszczołom. Zabawa i przedstawienie pracy pszczelarza na ulu wielkopolskim spotkało się z dużym zainteresowaniem przedszkolaków. Na końcu, tak jak we wszystkich spotkaniach z pszczelarzami, przedszkolaki posmakowały miodku w różnych smakach. Gospodarzem obu grup był Emil Szymański.

Grupa „Słowiki” z Przedszkola z Jędrzychowic w Pszczelim Ogrodzie Zmysłów.Grupa „Pszczółki” z Przedszkola z Jędrzychowic szuka produktów, które bez „nich” by nie istniały.


Następną grupą byli uczniowie Gimnazjum Specjalnego przy MOS w Zgorzelcu, a prelekcję przeprowadził Marek Przybysz. Najbardziej zaciekawieni uczestnicy prelekcji do samego końca zadawali bardzo dużo pytań do pszczelarza.
Uczniowie Gimnazjum Specjalnego przy MOS w Zgorzelcu razem z Markiem Przybyszem poznają pszczeli świat.


Ostatnią przewidzianą grupę w projekcie gościła Jolanta Loritz-Dobrowolska – przedstawiciel partnera projektowego czyli Towarzystwa Ochrony Przyrody i Krajobrazu w Zgorzelcu. Podczas warsztatów w ogrodzie dokonano nasadzeń cebulek tulipanów. Tym razem miejski park gościł uczennice Technikum Architektury Krajobrazu z opiekunem – około 13 osób.
Jolanta Loritz-Dobrowolska podczas ostatniej akcji edukacyjnej projektu w towarzystwie uczennic Technikum Architektury Krajobrazu.

Łącznie w tychże spotkaniach edukacyjnych w „Pszczelim Ogrodzie Zmysłów” wzięło udział ok. 190 osób od przedszkolaków, poprzez młodzież z gimnazjum aż na seniorach kończąc. Działania te były skierowane do wielu grup, dzięki czemu można było dostosować poziom przekazywanej wiedzy do uczestników i oddziaływać na społeczeństwo bardzo szeroko. Warto dodać, że w tej części projektu zaplanowano udział ok. 160 osób czynnie biorących udział jako odbiorcy działań przygotowanych przez zespół projektowy i członków organizacji zaangażowanych w realizacje projektu.

Do góry