Górnołużyckie Stowarzyszenie Pszczelarzy w Zgorzelcu

Z życia stowarzyszenia

W tym dziale planujemy umieszczać relacje z różnych wydarzeń naszego stowarzyszenia.
Uroczystości z udziałem naszych pszczelarzy, szkolenia, wycieczki itp.

Arboretum Inspiruje do pomagania pszczołom

Arboretum Inspiruje do pomagania pszczołom


W dniu 3 października w Czechowicach-Dziedzicach odbyło się podsumowanie projektu pt. „Arboretum Inspiruje do pomagania pszczołom”. Jest to jeden z szesnastu (także obok „Pszczelego Ogrodu Zmysłów”) projektów nagrodzonych w konkursie grantowym „Z Kujawskim pomagamy pszczołom” w roku 2014.
Celem podsumowania było przedstawienie działań, jakie miały miejsce podczas realizacji projektu oraz złożenie podziękowań ludziom i instytucjom, które wsparły inicjatywę edukacji pszczelarskiej w Gimnazjum Publicznym nr 1 im. Ks. Jana Twardowskiego w Czechowicach Dziedzicach. Wśród zaproszonych gości, oprócz przedstawicieli sponsorów, znalazła się Pani Katarzyna Dytrych z Fundacji Nasza Ziemia oraz członek Górnołużyckiego Stowarzyszenia Pszczelarzy Emil M. Szymański, który za społeczny wkład w promocję akcji edukacyjnych realizowanych przez „Arboretum Inspiruje” otrzymał oficjalne podziękowanie z rąk dyrektora szkoły Pana Wojciecha Mika.
Co w tym wydarzeniu było najistotniejsze? To fakt, że młodzi ludzie potrafią się zainspirować światem pszczół, a zdobytą wiedzą promieniować na innych. Entuzjazm i pasję poznawania świata i przyrody w młode osoby zaszczepiła Pani Magdalena Jasińska. Takich Przyjaciół pszczół i pszczelarzy (przez duże P) właśnie potrzebujemy w trudzie naszej miłej, ale ciężkiej pracy.


Do góry

I Ogólnopolska Konferencja
Młodych Naukowców Nauk Przyrodniczych

W dniach 11-12 września 2014 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców Nauk Przyrodniczych „Wkraczając w świat nauki 2014”.
Podczas dwóch konferencyjnych dni nie zabrakło także wystąpień i posterów dotyczących pszczelarstwa, w tym także działalności Górnołużyckiego Stowarzyszenia Pszczelarzy. Współautorem tychże doniesień konferencyjnych był m.in. Emil Szymański – członek stowarzyszenia, a ich tematy i formy to:
- „Nowe trendy w pszczelarstwie jako przejawy ochrony pszczoły miodnej” – wystąpienie ustne,
- „Popularyzacja pszczelarstwa w Polsce” – wystąpienie ustne,
- „Pszczeli Ogród Zmysłów – idea ogrodu przyjaznego pszczołom i ludziom” – poster naukowy,
- „Edukacja pszczelarska jako element ochrony środowiska na przykładzie działań Górnołużyckiego Stowarzyszenia Pszczelarzy w Zgorzelcu” – poster naukowy.


Wystąpienia ustne dotyczyły szeroko ujętych procesów zachodzących w pszczelarstwie w ostatnich latach, natomiast postery odnosiły się do konkretnych działań podejmowanych przez Zarząd i Członków GSP w Zgorzelcu. Wszystkie wystąpienia i postery cieszyły się zainteresowań pozostałych uczestników, o czym może świadczyć fakt dużej ilości pytań zadawanych do przedstawionej treści.
Do góry

Otwarcie Pszczelego Ogrodu Zmysłów

Pszczeli Ogród Zmysłów oficjalnie został otwarty!

W dniu 30 sierpnia 2014 roku w Zgorzelcu został otwarty oficjalnie Pszczeli Ogród Zmysłów – miejsce, które ma być częścią Łużyckiego Centrum Edukacji Pszczelarskiej. Na początku roku 2014 zrodziła się wizja stworzenia ogrodu, który będzie pełnił rolę edukacyjno-rekreacyjną dla społeczności lokalnej. Środki na jego realizacje zostały ufundowane przez Zakłady Tłuszczowe Kruszwica S.A., a przekazane laureatom konkursu grantowego „Z Kujawskim pomagamy pszczołom”, który był zorganizowany przez Fundację Nasza Ziemia.


Warto dodać, że w powstanie ogrodu zaangażowało się kilkadziesiąt osób – od pszczelarzy zrzeszonych w Górnołużyckim Stowarzyszeniu Pszczelarzy w Zgorzelcu, poprzez przedstawicieli partnerów w projekcie – czyli Towarzystwa Ochrony Przyrody i Krajobrazu w Zgorzelcu oraz Koła Naukowego Ogrodników – kończąc na młodzieży z Technikum Architektury Krajobrazu w Zgorzelcu oraz Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Zgorzelcu.

Pomimo początkowo nieodpowiedniej pogody (chwilę przed oficjalnym otwarciem ogrodu zaczęło przelotnie padać) na otwarciu ogrodu pojawiło się wielu członków Górnołużyckiego Stowarzyszenia Pszczelarzy oraz dzieci i młodzież. Na otwarcie ogrodu, spośród zaproszonych gości, przybył Pan Piotr Konwiński – Zastępca Burmistrza Miasta Zgorzelec – a także Pani Luiza Dawidowicz – Prezes Koła Naukowego Ogrodników z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Mistrzem ceremonii był pszczelarz Pan Stanisław Iglewski – Członek Zarządu GSP.


Otwarcie ogrodu rozpoczęło się od powitania zaproszonych gości i wstępnej mowy o zrealizowanym fizycznym etapie projektu. Mistrz ceremonii podkreślił znaczenie i rolę osób zaangażowanych w powstanie takiego zakątka na terenie miasta Zgorzelec. Ogromne znaczenie w sukcesie miał pozyskany grant z Fundacji Nasza Ziemia! Na tym etapie popłynęły także podziękowania dla producenta oleju Kujawski czyli Zakładów Tłuszczowych Kruszwica S.A. Po wprowadzeniu w istotę spotkania o otwarcie ogrodu zostali poproszeni Pan Burmistrz Piotr Konwiński, Pani Luiza Dawidowicz oraz Pan Marek Przybysz (Prezes GSP).
Symbolicznym przecięciem szarfy Pszczeli Ogród Zmysłów został oficjalnie otwarty! Bezpośrednio po otwarciu głos zabrały osoby, którym przypadł zaszczyt otwarcia ogrodu. W tym miejscu popłynęły między innymi podziękowania za zaangażowanie różnych osób i instytucji w utworzenie takiego miejsca, a także podkreślono zasadność i istotę takiego miejsca jakim ma być Pszczeli Ogród Zmysłów.

Po przemowach odbyła się, edukacyjna prelekcja na temat elementów Pszczelego Ogrodu Zmysłów, którą wygłosił Pan Stanisław Iglewski. Pokrótce została zaprezentowana historia pszczelarstwa, której wyznacznikami są ustawione pokazowe ule. Wskazanie najciekawszym różnic i sposobu gospodarowania w nich było ciekawym elementem prelekcji.
Po niej poprawiła się pogoda, przestało padać i można było z bliska zobaczyć jak wyglądają ule. Pod lipą natomiast można było skosztować cztery rodzaje miodu oraz posłuchać na temat sposobu wyrobu świec, pozyskiwania wosku i sposobu jego wytwarzania przez pszczoły robotnice. Stanowisko ze świecami przygotował Pan Antoni Rutkowski. W przeszklonym uliku pokazowym można było poszukać matki pszczeli.


Dzieci miały możliwość także zapoznać się z podstawowym sprzętem pszczelarskim – największym zainteresowaniem cieszył się podkurzacz i kapelusze pszczelarskie. Otwarcie ogrodu było możliwe dzięki pracy wielu osób oraz sponsorom, którym z tego miejsca należy serdecznie podziękować za poświęcony czas i zaangażowanie. Bez Waszego wsparcia realizacja projektu nie byłaby możliwa, a zainteresowanie dzieci, młodzieży i dorosłych jest dowodem na to, że warto było się zaangażować w realizacje Pszczelego Ogrodu Zmysłów.

Czy to już koniec działań projektowych? Oczywiście, że nie! W najbliższym czasie do ogrodu zawitają dzieci i młodzież, które wezmą udział w przygotowanych przez Górnołużyckie Stowarzyszenie Pszczelarzy w Zgorzelcu szkoleniach z zakresu edukacji pszczelarskiej.

Do góry

Delegacja z Avion

Pszczeli Ogród Zmysłów gościł delegację francuską z Avion

W tym roku jednym z miejsc, jakie zostało odwiedzone 29 sierpnia 2014 r. przez gości z Francji (a dokładniej miasta Avion – miasto partnerskie Zgorzelca), był Pszczeli Ogród Zmysłów w Zgorzelcu. Niezaplanowane wydarzenie w ramach realizacji projektu w ramach konkursu grantowego „Z Kujawskim pomagamy pszczołom” cieszyło się dużym zainteresowaniem gości z Francji. W wydarzeniu wzięło udział ponad pięćdziesiąt osób.


< Spotkanie miało charakter promocyjno-edukacyjny i zostało przygotowane i zrealizowane przez przedstawicieli Górnołużyckiego Stowarzyszenia Pszczelarzy. Po powitaniu Pan Prezes GSP Marek Przybysz opowiedział o idei ogrodu, poszczególnych elementach ustawionych w ogrodzie, sponsorze oraz zaangażowaniu osób trzecich. Nie zabrakło także przekazania wiedzy dotyczącej pszczół – przedstawienie ciekawostek zainteresowało gości w parku. Dowodem na to była duża ilość pytań, która była kierowana do pszczelarza.


Po części edukacyjnej delegacja francuska przyjrzała się bliżej ustawionym ulom i pozostałym elementom Pszczelego Ogrodu Zmysłów. Został przygotowany również mały miodowy poczęstunek. Okazało się, że największym zainteresowaniem cieszył się miód nektarowo-spadziowy. Polscy opiekunowie grupy francuskiej przekazali, że do tej pory jeszcze nie było aż tak dużego zainteresowania wcześniejszymi punktami zwiedzanymi w Zgorzelcu, jak w przypadku ogrodu, który powstał z inicjatywy Górnołużyckiego Stowarzyszenia Pszczelarzy i partnerów.


Co niewątpliwie cieszy, mamy nadzieję, że z roku na rok rośliny, które znalazły się w ogrodzie będą coraz piękniej się rozwijać i staną się miejscem odwiedzanym przez miłośników przyrody i pszczół.


Autor tekstu i zdjęć: Emil Szymański

Do góry

Pszczeli ogród zmysłów

W Parku im. Błachańca realizowany jest projekt „Pszczeli Ogród Zmysłów”, nagrodzony w konkursie grantowym „Z Kujawskim pomagamy pszczołom”. Grant ufundowała firma Zakłady Tłuszczowe Kruszwica S.A. a organizatorem konkursu jest Fundacja Nasza Ziemia.
Podczas dotychczasowych działań członkowie GSP, TOPiKu oraz inne osoby zainteresowane realizacją projektu wykonali następujące prace:
- nasadzenia roślin – krzaków i bylin,
- ustawienie ula figuralnego przedstawiającego św. Ambrożego,
- wykonanie ścieżki,
- ustawienie domu dla owadów zapylających (pszczół samotnic).

Wykonanie niezbędnych pomiarów ogrodu. Autor: Marek Przybysz.

Rośliny przygotowane do nasadzeń. Autor: Marek Przybysz.

Rozlokowanie roślin na terenie ogrodu. Autor: Marek Przybysz.

W trakcie nasadzeń. Autor: Emil M. Szymański.

Krótka pogawędka na temat sadzenia roślin. Autor: Emil M. Szymański.

Wynik naszej dotychczasowej pracy w czerwcu. Autor: Emil M. Szymański.

W Pszczelim Ogrodzie Zmysłów prace rozpoczęły się od nasadzeń roślin przyjaznych owadom, a także o walorach estetycznych (różny okres kwitnienia, kolorystyki kwiatów oraz liści).
W tym samym czasie ustawiony został także ul figuralny wykonany przez p. Mieczysława Grabuńczyka. Przedstawia on postać świętego Ambrożego - patrona pszczelarzy.Domek dla owadów zapylających w Zgorzelcu

Pod koniec lipca został ustawiony domek dla owadów zapylających na terenie Parku im. Błachańca w Zgorzelcu, a dokładniej w „Pszczelim Ogrodzie Zmysłów”. Ma on stać się w przyszłości ostoją dla pszczół samotnic, które w miastach mają coraz większe trudności ze znalezieniem miejsc do gniazdowania.

Projekt domu owadów zapylających został wykonany przez Emila Szymańskiego. Środek tzw. „hotelu dla pszczół samotnic” stanowią komórki pszczele – sześciokąty foremne, które mają swoim wyglądem nawiązywać do budowy plastra wosku pszczół miodnych – ważnych dla człowieka, środowiska i produkcji żywności owadów zapylających. Komórki zostały zadaszone i dookoła zabezpieczone deskami tak aby cała konstrukcja była stabilna i posłużyła owadom zapylającym przez lata. Wykonawcami domu dla pszczół samotnic byli Państwo Halina i Wiesław Śliż.

Aby „serce” hotelu mogło zacząć żyć należało je wypełnić odpowiednimi materiałami, które pozwolą zagnieździć się spokojnym pszczołom samotnicom. W tym celu zostały przygotowane miniwarsztaty edukacyjne, w których wzięło udział kilkoro wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Zgorzelcu z opiekunem oraz dwaj pszczelarze GSP. Na początek wprowadzającą pogawędkę o roli pszczół samotnic przeprowadził Prezes Marek Przybysz. Następnie przystąpiono do wypełniania komórek przygotowanymi materiałami. Wśród nich znalazły się:
- cegły,
- pustaki,
- stare doniczki,
- trzcina,
- kołki drewniane z nawierconymi różnej wielkości otworami.
Na koniec wnętrze hotelu zostało zabezpieczone siatką w celu ochrony przed ptakami.


Domek dla pszczół samotnic przywieziony przed ustawieniem na teren Pszczelego Ogrodu Zmysłów. Autor zdjęcia: Marek Przybysz.


Ustawienie domku dla owadów zapylających – na zdjęciu pomysłodawca i projektant - Emil M. Szymański – oraz wykonawca – Wiesław Śliż. Autor zdjęcia: Marek Przybysz.


Miniwarsztaty z wypełnienia różnymi elementami domu dla dzikich zapylaczy. Autor zdjęcia: Marek Przybysz.


Warsztatów ciąg dalszy. Praca pali się w rękach. Autor zdjęcia: Marek Przybysz


Hotel zaczyna nabierać swojego wyglądu. Autor zdjęcia: Marek Przybysz.

Jeszcze tylko zostało zabezpieczenie domku dla owadów zapylających siatką. Autor zdjęcia: Marek Przybysz.


Emil M. Szymański – koordynator projektu „Pszczeli Ogród Zmysłów” – składa serdeczne podziękowanie wszystkim pszczelarzom i ich bliskim, którzy zaangażowali się w działania w ramach realizowanego projektu.

„Pszczeli Ogród Zmysłów” to projekt realizowany w ramach konkursu grantowego „Z Kujawskim pomagamy pszczołom”. Grant ufundowały Zakłady Tłuszczowe Kruszwica SA, a organizatorem konkursu jest Fundacja Nasza Ziemia.
Efekt pracy pszczelarzy – ścieżka wewnątrz Pszczelego Ogrodu Zmysłów. Autor zdjęcia: Emil M. Szymański.

Pszczelarze podczas pracy przy tworzeniu ścieżki wewnątrz ogrodu przyjaznego pszczołom i ludzie. Autor zdjęcia: Marek Przybysz.

Po ciężkiej pracy pamiątkowe zdjęcie dwóch członków Górnołużyckiego Stowarzyszenia Pszczelarzy w Zgorzelcu ze świętym Ambrożym. Autor zdjęcia: Emil M. Szymański.

Przedstawiciele Towarzystwa Ochrony Przyrody i Krajobrazu w Zgorzelcu
wykonali w "Pszczelim Ogrodzie Zmysłów" ścieżkę zmysłów z różnorodnych materiałów.
Zdjęcia wykonał: Marek Przybysz.
Do góry

III Ogólnopolska Konferencja „Człowiek Nauka Środowisko”
– Pszczeli Ogród Zmysłów

W dniach 26-27 czerwca na Uniwersytecie Gdańskim odbyła się III Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów Nauk Ścisłych „Człowiek Nauka Środowisko” popularnie w skrócie określana jako CNŚ. Wśród tematów zaprezentowanych na tej konferencji znalazła się prezentacja „Pszczeli Ogród Zmysłów”, która dotyczy projektu realizowanego przez Górnołużyckie Stowarzyszenie Pszczelarzy i partnerów.

Autorami prezentacji byli członkowie zespołu projektowego Luiza Dawidowicz (Koło Naukowe Ogrodników – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Emil Mariusz Szymański (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) a także redaktor Portalu Pszczelarskiego Marcin Balana (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu). Dwoje pierwszych współautorów podjęło się zaprezentowania tematu na forum konferencji.

W pierwszej kolejności prelegenci zaprezentowali siebie oraz podmioty zaangażowane w realizację projektu. Szczególnie podkreślona została rola sponsora Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” S.A. oraz organizatora konkursu grantowego „Z Kujawskim pomagamy pszczołom” Fundacji Nasza Ziemia. Następnie została przedstawiona geneza idei „Pszczelego Ogrodu Zmysłów”, cel projektu, podkreślenie jego szerszego kontekstu. Omówiono następnie etapy projektu, które już zostały zrealizowane. Szczególnie podkreślona została rola warsztatów projektów w Technikum Architektury Krajobrazu w Zgorzelcu i poprzedzającego go konkursu. Pod koniec prezentacji zostały omówione zaplanowane elementy pszczelarskie, które mają znaleźć się w ogrodzie, a także problemy jakie napotkał zespół projektowy do tej pory ze wskazaniem rozwiązania, a zakończono omówieniem efektów medialnych.

Po skończonej prelekcji pojawiły się pytania do prelegentów, nie tylko dotyczące samego projektu, ale także losu samych pszczół, planów na przyszłość, akcji edukacyjnych planowanych w przyszłości. Jest to dowód na to, że pszczoły i ich żywot nie jest obojętny i tym bardziej warto mówić pszczelarstwie, pszczelarzach i ich małych podopiecznych.

Do góry

Architektoniczny ogród zmysłów

W dniu 23 maja 2014 roku w Technikum Architektury Krajobrazu (ZSP im. Emilii Plater w Zgorzelcu) odbyły się warsztaty podsumowujące konkurs na projekt architektoniczny ogrodu zmysłów, który będzie przyjazny pszczołom oraz osobom niepełnosprawnym. Miejsce to ma powstać w oparciu o projekty uczennic biorących udział w konkursie i warsztatach. 

Warsztaty rozpoczęły się przedstawieniem się osób odpowiedzialnych za stworzenie ogrodu na terenie Zgorzelca, są nimi:


Do konkursu zostało zgłoszonych aż 9 różnych projektów, które prezentowały bardzo zbliżony poziom merytoryczny – świadczą o tym niezależne od siebie oceny cząstkowe Jury Konkursowego. Do ostatnich chwil Jury miało spore problemy z wyborem najlepszego projektu. Przed jego wyborem, a na początku warsztatów, autorki projektów zaprezentowały swoje projekty. Specjaliści po każdej z nich zabierali głos wskazując mocne i słabe strony każdego projektu, które należałoby w tym konkretnym przypadku uwzględnić lub unikać.

Po zaprezentowaniu własnych opracowań przez Jury odbyło burzliwą naradę w sprawie wyłonienia projektu, na którym będą odbywać się kolejne prace w ramach warsztatu. Ciąg dalszy warsztatu polegał na podziale na 4 grupy warsztatowe, które przy wspieraniu się wiedzą specjalistów i na bazie projektu zwyciężczyni Nikoli Falińskiej miały go dopracować. Warto dodać, że do grona specjalistów dołączyła autorka najlepszego projektu, tak aby nie faworyzować żadnej z grup i wspierać swoim spojrzeniem na plan ogrodu wszystkie grupy.

Podczas warsztatów pojawiało się wiele dyskusji pomiędzy specjalistami, wychowawcami a uczennicami. Czas zleciał w przyjaznej atmosferze i pochłonięciu na pracach projektowych, że nie wiadomo kiedy minął. Warto dodać, że projekty będą jeszcze kończone 26 maja na dodatkowych godzinach przeznaczonych na zakończenie warsztatów.


Pod koniec warsztatów zostały wręczone nagrody i dyplomy uczestniczkom konkursu przez Prezesa GSP Marka Przybysza. Polecamy artykuł, w którym przedstawiamy Wyniki konkursu projektowego „Pszczeli Ogród Zmysłów”. 

Projekt „Pszczeli Ogród Zmysłów” jest laureatem konkursu grantowego „Z Kujawskim pomagamy pszczołom”. Grant ufundowała firma ZT Kruszwica S.A. Organizatorem konkursu jest Fundacja Nasza Ziemia. Więcej na temat Konkursu: www.pomagamypszczolom.pl.

Do góry

Pszczeli ogród zmysłów

W dniu 23 maja 2014 r. rozstrzygnięty został konkurs na projekt przestrzenny „Pszczeli Ogród Zmysłów”, który ma powstać w Zgorzelcu. Uczestniczkami konkursu były uczennice Technikum Architektury Krajobrazu (ZSP im. Emilii Plater w Zgorzelcu). Ich organizatorami oprócz szkoły było: Towarzystwo Ochrony Przyrody i Krajobrazu w Zgorzelcu oraz Górnołużyckie Stowarzyszenie Pszczelarzy w Zgorzelcu. Do oceny merytorycznej projektów zaproszone zostało Koło Naukowe Ogrodników z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

I miejsce
Nikola Falińska
II miejsce
Natalia Orzechowska
III miejsce
Paulina Kubacka
Wyróżnienie
Adriana Andrzejewska
Pozostałe uczestniczki konkursu, które również zostały nagrodzone: 
Adrianna Kołodziej
Daria Pietruszewska
Oliwia Skrzypach
Ewa Pawłowska
Aleksandra Buzała

Autorzy zdjęć: Luiza Dawidowicz, Marek Przybysz, Emil Szymański.

Nagrody zostały zakupione w ramach projektu grantowego „Pszczeli Ogród Zmysłów”, ktory jest laureatem konkursu grantowego „Z Kujawskim pomagamy pszczołom”. Grant ufundowała firma ZT Kruszwica S.A. Organizatorem konkursu jest Fundacja Nasza Ziemia. Więcej na temat Konkursu: www.pomagamypszczolom.pl. 

Do góry