Górnołużyckie Stowarzyszenie Pszczelarzy w Zgorzelcu "Jeśli wyginą pszczoły, człowiekowi zostaną cztery lata istnienia."
Autor: Albert Einstein

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok:

2023

Bilans
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
Informacja dodatkowa
Rachunek zysków i strat (dla nieprowadzących działalności gospodarczej)
Sprawozdanie merytoryczne
Sprawozdanie finansowe w formacie XAdES (po zapisaniu na dysk, usuń rozszerzenie .txt)


2022

Bilans
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
Informacja dodatkowa
Rachunek zysków i strat (dla nieprowadzących działalności gospodarczej)
Sprawozdanie merytoryczne


2021

Bilans
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
Informacja dodatkowa
Rachunek zysków i strat (dla nieprowadzących działalności gospodarczej)
Sprawozdanie merytoryczne
Budżet
Sprawozdanie komisji rewizyjnej


2020

Bilans
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Informacja dodatkowa
Rachunek zysków i strat (dla nieprowadzących działalności gospodarczej)
Sprawozdanie merytoryczne
Sprawozdanie komisji rewizyjnej


2019

Bilans
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2
Informacja dodatkowa
Rachunek zysków i strat (dla nieprowadzących działalności gospodarczej)
Sprawozdanie merytoryczne
Sprawozdanie komisji rewizyjnej


2018

Bilans
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Informacja dodatkowa
Rachunek zysków i strat (dla nieprowadzących działalności gospodarczej)
Sprawozdanie merytoryczne


2017

Bilans
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Informacja dodatkowa
Rachunek zysków i strat (dla nieprowadzących działalności gospodarczej)
Sprawozdanie merytoryczne


2016

Bilans
Informacje ogólne
Informacje uzupełniające do bilansu
Rachunek zysków i strat (dla nieprowadzących działalności gospodarczej)
Sprawozdanie merytoryczne


2015

Bilans
Informacje ogólne
Informacje uzupełniające do bilansu
Rachunek zysków i strat (dla nieprowadzących działalności gospodarczej)
Sprawozdanie merytoryczne